FIDE Album 2019-2021 threemovers

FIDE ALBUM 2019-2021
Results in section B – Threemovers

NameAlbumWCCITotalPoints
Agapov, Igor1762320.00
Atayants, Grigory 111.00
Barth, Michael1 10.33
Bulavka, Aleksandr1 10.33
Bykov, Nikolay1 10.25
Doukhan, Gérard2132.00
Fedorov, Anton3 31.33
Felber, Stefan1 10.50
Feoktistov, Aleksandr3699.00
Fomichev, Evgeny (†)66129.83
Gavrilovski, Zoran2577.00
Gorbatenko, Yury 555.00
Gordian, Yury1 10.50
Gvozdják, Peter2 21.33
Ignatenko, Gennady1232.25
Kasár, Miroslav1 10.50
Khachaturov, Sergey1455.00
Khramtsevich, Mikhail2 20.75
Klemanič, Emil1 10.33
Kostylev, Mikhail1 10.50
Krasichenok, Vyacheslav1 10.25
Krätschmer, Ralf1 10.50
Kravtsov, Nikita2 21.00
Kuzovkov, Aleksandr1662222.00
Labai, Zoltán1122.00
Loustau, Jean-Marc2 21.00
Lyubashevsky, Leonid1 10.33
Makaronez, Leonid7 73.58
Manikumar, S.1 10.50
Marandyuk, Mikhail 666.00
Melnichenko, Viktor (†)1 10.50
Narayanan, C.G.S.1 10.50
Novitsky, Petro1 10.50
Oganesyan, Aleksey1 10.50
Radović, Srečko1 11.00
Reinhold, Frank2 20.83
Richter, Frank1 10.33
Rossomakho, Felix (†)3 33.00
Salai jr, Ladislav1 10.33
Schreckenbach, Michael3 32.33
Shavyrin, Valery1161717.00
Shpakovsky, Aleksandr4 42.50
Sickinger, Peter2 20.83
Slesarenko, Anatoly1 11.00
Stepochkin, Anatoly1 11.00
Stojnić, Mihailo4266.00
Storozhenko, Ivan1 10.50
Svítek, Miroslav1 10.50
Sygurov, Aleksandr16 1610.58
Syzonenko, Viktor 111.00
Trakhtman, Evgen1 10.50
Trommler, Sven1 10.33
Tura, Waldemar 333.00
Turevsky, Dmitry1 11.00
Volchek, Viktor94137.67
Zaitsev, Viktor1 10.33
Zamanov, Vidadi1 10.50
Total 65 169

57 composers
169 selected compositions (>=8 points) including 65 qualifying from WCCI
981 entries submitted (31 duplicates)
797 entries with >=4,5 points

Director: Igor Agapov
Judges: Miodrag Mladenović, Valery Shavyrin, Viktor Volchek
Substitute judge for 1 composition: Aleksandr Feoktistov

Comments are closed.