FIDE Album 2019-2021 moremovers

FIDE ALBUM 2019-2021
Results in section C – Moremovers

NameAlbumWCCITotalPoints
Atayants, Grigory2133.00
Bär, Wolfgang1 10.50
Degenkolbe, Mirko1 11.00
Derevchuk, Oleksandr1 10.33
Efrosinin, Oleg2 22.00
Feoktistov, Aleksandr831111.00
Fomichev, Evgeny1343.50
Gamnitzer, Camillo2 22.00
Gavrilovski, Zoran3477.00
Herzberg, Michael1 11.00
Kalkavouras, Ioannis1 10.50
Karbowiak, Uwe1541915.75
Karmil, Ferhat2466.00
Keym, Werner1 10.25
Khachaturov, Sergey 555.00
Kirillov, Valery4 41.67
Kopyl, Valery2 22.00
Kostylev, Mikhail1 11.00
Krasichenok, Vyacheslav1 10.33
Krätschmer, Ralf11 117.75
Kuzovkov, Aleksandr961515.00
Lyubashevsky, Leonid1 10.33
Makaronez, Leonid4 42.33
Marandyuk, Mikhail861413.50
Melnichuk, Aleksandr1 10.50
Mihalčo, Oto1 11.00
Müller, Dieter (†)1 10.50
Munz, Rupert1 10.25
Orlov, Evgeny1 10.33
Popov, Grigory4486.67
Prentos, Kostas1 10.50
Reinhold, Frank1 10.50
Schmitt, Olivier1441818.00
Shavyrin, Valery661212.00
Soroka, Ivan2 22.00
Sovík, Štefan1 11.00
Stojnić, Mihailo1 11.00
Syzonenko, Viktor 111.00
Tribowski, Marcel2 22.00
Ulbricht, Rolf1 10.50
Varitsky, Aleksandr1 10.33
Volchek, Viktor4 41.67
Werner, Dieter2 22.00
Yarmonov, Igor103139.50
Zipf, Volker3 33.00
Total54167

45 composers
167 selected compositions (>=8 points) including 54 qualifying from WCCI
890 entries submitted (41 duplicates)
599 entries with >=4,5 points

Director: Aleksandr Kuzovkov
Judges: Valery Kirillov, Ralf Krätschmer, Mikhail Marandyuk
Substitute judge for 3 compositions: Aleksandr Feoktistov

Comments are closed.