FIDE Album 2004-2006 threemovers

FIDE ALBUM 2004-2006
Results in section B – Threemovers

Name
Nr. of
problems
Points
  Name
Nr. of
problems
Points
Agapov I.
4
3
  Marlo T.
1
1
Baier S.
1
0,5
  Melnichenko V.
5
2,5
Bakharev A.
12
10,5
  Mishko M.
2
1
Barth M.
1
1,33
  Mladenovic M.
4
4
Bezgodkov A.
1
0,33
  Muller D.
1
0,33
Bourd E.
5
4
  Pachl F.
4
2,33
Bruch W.
1
1
  Pankratiev A.
1
1
Caillaud M.
3
1,33
  Perkonoja P.
1
0,5
Chepizhny V.
3
2
  Pilchenko V.
1
0,5
Chistjakov A.
1
0,5
  Postnikov A.
2
2
Dyachuk V.
1
1
  Rehm H-P.
1
1
Feoktistov A.
1
1
  Retter Y.
2
1,33
Fomichev E.
2
1
  Rice J.
3
3
Fyodorov A.
1
0,5
  Rossomahko F.
3
3
Gavrilovski Z
4
4
  Rotenberg J.
1
0,33
Gockel H.
1
1
  Rudenko V.
8
3,83
Gorbatenko Y.
1
1
  Rusinek J.
1
0,5
Grinblat A.
5
3,33
  Ruszcynski P.
2
2
Gvozdjak P.
3
1,17
  Safarov M.
1
1
Hernadi T.
1
0,33
  Schreckenbach M.
2
1
Hurme H.
2
1,5
  Shavirin V.
14
12,5
Janevski Z.
2
2
  Shedej S.
1
0,33
Kapusta V.
2
1,5
  Sickinger P.
1
0,5
Keller M.
7
7
  Sigurov A.
6
5
Keym M.
1
1
  Smedley D.
1
1
Kirillov V.
2
1
  Soroka I.
1
1
Kovacevic M.
1
1
  Stepochkin A.
1
1
Kuzovkov A.
6
6
  Stojnic D.
1
0,33
Kwiatkowski M.
6
4,83
  Sychev V.
1
1
Lacny L.
1
0,33
  Vasilenko A.
1
0,5
Larin R.
2
1
  Vladimirov Y.
6
5,5
Lindgren B.
1
1
  Volchek V.
4
2,5
Loustau J-M.
6
3,17
  Weissauer H.
2
1
Makaronez L.
2
1
  Zagorjuiko L.
1
0,5
Marandjuk M.
7
7
  Zheltonozhko V.
2
1
Marker J.
5
5
  71 composers
149

Director: Don Smedley

 

Comments are closed.